ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
ಕಣದ ಗಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕಣದ ಗಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕಣದ ಗಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಜ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಕೆಲಸದ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಿಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಣದ ಗಾತ್ರದ ವಿತರಣೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ: ಗಾತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಜರಡಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅನುಗುಣವಾದ ಜರಡಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘರ್ಷಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ, ಮೌಲ್ಯವು ಕಣದ ಗಾತ್ರದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ.